divendres, 26 de desembre de 2008

TERRITORI SHERIFF


CATALÀ

Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda s'emet a Radio Joventut de Masdenverge el programa de ràdio TERRITORI SHERIFF a càrrec de la “sheriff major” Dolors Cañellas, professora de line balli i country, i creadora del grup THE COUNTRY SHERIFFES, a les Terres de l’Ebre.
És un programa dedicat a la música country i Dolors i la resta de l'equip amenitzen una hora d'entrevistes, informació sobre la música i el ball country i animen a qui els escolti perquè s'uneixin al grup per a aprendre a ballar country i perquè passin una bona estona en la seva companyia mentre sintonitzen el programa de ràdio.
Si, com és el meu cas, no és possible sintonitzar l'emissora pel motiu que sigui a aquesta hora, es pot escoltar el programa en Internet a l'adreça www.radiojoventut.net


ESPAÑOL
Todos los martes de 6 a 7 de la tarde se emite en Radio Joventut de Masdenverge el programa de radio TERRITORI SHERIFF a cargo de la “sheriff major” Dolors Cañellas, profesora de line dance y country, y creadora del grupo THE COUNTRY SHERIFFES, en las Terres de l’Ebre.
Es un programa dedicado a la música country y Dolors y el resto del equipo amenizan una hora de entrevistas, información sobre la música y el baile country y animan a los oyentes para que se unan al grupo para aprender a bailar country y para que pasen un buen rato en su compañía mientras sintonizan el programa de radio.
Si, como es mi caso, no es posible sintonizar la emisora por el motivo que sea a esa hora, se puede escuchar el programa en Internet en la dirección www.radiojoventut.netFRANÇAIS
Tous les mardis de 6 à 7 du soir on émet par Radio Joventut de Masdenverge l’émission TERRITORI SHERIFF par la “sheriff majeurr” Dolors Cañellas, professeur de line danse et country, et créatrice du groupe THE COUNTRY SHERIFFES, en Terres de l'Ebre.
C'est un programme consacré à la musique country et Dolors et le reste de l'équipe émettenet une heure de rencontres, de l'information sur la musique et la danse country et ils animent ceux qui les écoutent pour qu'ils s’unissent au groupe pour apprendre à danser country et pour qu'ils jouissent de leur compagnie tandis qu'ils écoutent le programme de radio.
Si, comme c'est mon cas, il n'est pas possible d’écouter l'émission pour n’importe quel motif à cette heure, on peut écouter le programme sur l’Internet, précisement sur le site www.radiojoventut.net


ENGLISH
Every Tuesday from 6 to 7 in the evening there is on in Radio Joventut de Masdenverge the radio programme TERRITORI SHERIFF by “major sheriff ” Dolors Cañellas, line dance and country music teacher, and creator of the group THE COUNTRY SHERIFFES, in Terres de l'Ebre.
It is a programme dedicated to the country music and Dolors and the rest of the team make us enjoy an hour of interviews, information about country music and dance and they cheer the listeners up so that they join the group to learn to dance country and so that they have a good time in their company while they syntonize the radio programme.
If, since it is my case, it is not possible to syntonize the broadcasting station for the motive that is at this time, it is possible to listen to the programme on the Internet, just on www.radiojoventut.netITALIANO
Tutti i Martedì dalle 6 alle 7 pm in onda su Radio Juventut de Masdenverge il programma di radio TERRITORI SHERIFF dalla “sheriff maggior” Dolors Cañellas, insegnante di danza e di ballo in linea e creatrice del gruppo THE COUNTRY SHERIFFES, nelle Terres de l'Ebre.
Si tratta di un programma dedicato alla musica country e Dolors ed il resto della squadra ci offrono un'ora di interviste, informazioni sulla musica e ballo country, ed incoraggiano gli ascoltatori a giungere il gruppo per imparare a ballare country ed anche per passarla bene nella loro compagnia, mentre sintonizzano la radio. Se, come me, non è possibile mettere in sintonia la stazione per qualunque ragione in quel momento, è possibile ascoltare il programma sull’ Internet su www.radiojoventut.net