diumenge, 29 de març de 2009

SHAKESPEARE PER A OPOS


Estudiant per a les opos, arriba un moment que ja no saps què estàs escrivint ni llegint, i , de repent, al llegir una cosa qualsevol et ve a la memòria algun fet del passat que va significar alguna cosa en la teva vida. Mentre estava preparant el tema 44 "Shakespeare and the Tudor Age. Elizabethan literary masterpieces", me'n vaig adonar que una de les obres que s'havien de preparar era "Midsummer Night's Dream". Casualitat o destí, jo vaig formar part d'una obra de teatre a l'institut Joaquim Bau el curs 1983-84, i l'obra en qüestió era "El somni d'una nit de Sant Joan" de Josep Maria de Sagarra, l'adaptació catalana de l'obra de Shakespeare.
Aquesta aula de teatre del professor Manel Pérez Bonfill ens va permetre a molts pujar a un escenari i actuar, cosa que mai més he fet perque el teatre no és per a mi com a actriu, és clar. El meu paper era el d'una de les fades que rondaven pel bosc d'Atenes mentre tot un seguit d'històries embolicades anaven tenint lloc.
Shakespeare va recollir i reelaborar uns éssers provenents de la mitologia celta per esbrinar algunes de les motivacions de la conducta humana, per lligar el conscient i l'inconscient. En una Atenes intemporal, el mestre aconsegueix barrejar personatges de diferents estrats socials amb aquells éssers irreals que poblen els boscos misteriosos on tot pot passar.
La meva experiència? Doncs meravellosa. Tot va ser molt bò, els companys, el director, l'ambient, les rises, les baralles... Ara, recordant-ho des de la meva visió present i de persona adulta, he de reconéixer que en vaig gaudir i molt! I, a més, ara en podré treure profit per a estudiar per a les opos, què més se pot demanar?

diumenge, 22 de març de 2009

IT'S MOTHER'S DAY IN ENGLAND TODAY

Mother's Day was created as a day for each family to honour its mother, celebrated on various days in many places around the world. It complements Father's Day, the celebration honoring fathers.

It is a relatively modern concept, not to be confused with the 16th century celebration of Mothering Sunday, which is also known as Mother's Day in the UK and it is a Christian festival celebrated throughout Europe.As the Roman Empire and Europe converted to Christianity, Mothering Sunday celebrations became part of the liturgical calendar as Laetare sunday, the fourth Sunday in Lent to honour the Virgin Mary and the "mother church". In later times, Mothering Sunday became a day when domestic servants were given a day off to visit their mothers and other family members.

Different countries celebrate Mother'sDay on various days of the year because the day has a number of different origins. One claim says this day emerged from a custom of mother worship in ancient Greece, which kept a festival to Cybele, a great mother of Greek gods. This festival was held in Asia Minor and eventually in Rome in March.

The ancient romans also had another holiday, Matronalia, that was dedicated to Juno, though mothers were usually given gifts on this day.

Mother's Day is celebrated on different days throughout the world. Two primary results are first the one on the fourth Sunday in Lent, from the British tradition of Mothering Sunday (it is also called ladies day and women's day), and the one on the second Sunday in May.

The extent of the celebrations varies greatly. In some countries, it is potentially offensive to one's mother not to mark Mother's Day. In others, it is a little-known festival celebrated mainly by immigrants, or covered by the media as a taste of foreign culture .

Today, Sunday the 22nd of March, the English are celebrating Mother's Day. So to all my English friends who are mothers, and because you all deserve it,

HAPPY MOTHER'S DAY!


dijous, 19 de març de 2009

SANT JOSEP

CATALÀ
Segons els evangelis, Josep (en arameu Yosef bar Yaqob i en hebreu יוֹסֵף בן-יַעֲקֹב Yôsēp ben Yahăqōb) conegut en català com Sant Josep fou el marit de la Verge Maria. Tot i que segons el Nou Testament només fou una mena de pare adoptiu de Crist, se'l reverencia com al seu pare. La tradició afirma que era fuster de professió. Segons el Nou Testament, estava desposat amb Maria quan ella es va quedar embarassada i va tenir un moment de dubte, pensant si havia de repudiar-la. Un àngel se li aparegué en somnis per assegurar-li que la seva promesa no havia estat amb cap altre home i llavors no va dubtar més (per això és un dels patrons de la fe confiada). Després del naixement del seu fill Jesús, va protegir la seva família emigrant a Egipte quan el rei Herodes volia matar el seu fill i es va encarregar dels primers ritus jueus del nen. Els evangelis apòcrifs afirmen que va tenir altres fills amb la seva esposa, que serien els germans de Crist, entre ells Jaume.
El dia del pare, 19 de març, està dedicat a la seva figura. Al País Valencià la nit del dia de Sant Josep, a la mitjanit, es la nit de la cremà de les Falles.
Antigament era una festa molt popular a Catalunya i fins i tot tenia unes postres típiques: la crema cremada o crema de sant Josep.

ENGLISH
According to the Gospels, Joseph (Yosef bar in Aramaic and Hebrew Yaqob יוסף בן - יעקב Yôsēp well Yahăqōb) known in English as Saint Joseph was the husband of the Virgin Mary. Although according to the New Testament was only a kind of adoptive father of Christ, he is revered as the father. Tradition says he was a carpenter by profession. According to the New Testament, Mary was to marry when she was pregnant and had a moment of doubt, considering whether it should repudiate it. An angel appeared to him in dreams to assure you that the promise had not been with another man and then did not hesitate more (so it is a pattern of entrusted faith). After the birth of Jesus, he protected his family emigrating to Egypt when King Herod wanted to kill his son and was in charge of the first Jewish rites of his child . The Apocryphal Gospels state that had other children with his wife, who would be Christ's brothers, among whom we would find James.
Father's Day, March 19, is devoted to his figure. In the Valencian Country the night of Sant Josep, at midnight, is the night of the burning of the Fallas.

Formerly it was a very popular festivity in Catalonia, and it even had a typical dessert: la crema cremada (the burn cream) or cream of St. Joseph .


FRANÇAIS
Selon les Evangiles, Joseph (Yosef bar en araméen et en hébreu Yaqob יוסף בן - יעקב Yosep bien Yahăqōb) connu en français sous le titre de Saint Joseph est l'époux de la Vierge Marie. Bien que, selon le Nouveau Testament il n'ait été qu'une sorte de père adoptif pour Christ, il est révéré comme son vrai père. La tradition dit qu'il était un charpentier de profession. d'après le Nouveau Testament, Marie était devenue sa fiancée et elle était pour l'épousser quand elle est tombée enceinte et il a eu un moment de doute, la question de savoir s'il devait la répudier. Un ange lui apparut en rêve pour le rassurer que sa fiancée n'avait pas été avec un autre homme et il n'en a plus hésité (il est donc le modèle de foi confiée). Après la naissance de son fils Jésus, pour protéger sa famille, il a décidé d'émigrer vers l'Egypte lorsque le roi Hérode voulait tuer son fils et il a été en charge des premiers rites juifs de son enfant. Les évangiles apocryphes disent qu'il a eu d'autres enfants avec sa femme, qui seraient les frères du Christ, parmi lesquels on trouverait James.
La Fête du Père, le 19 Mars, est consacréa à sa figure. Au Pays Valencien la nuit de Saint Joseph, à minuit, est la nuit de l'incendie des Falles.


Au temps jadis, elle a été très populaire en Catalogne, et elle avait même un dessert typique: la crema cremada (gravure de crème) ou la crème de Saint-Joseph .

ITALIANO

Secondo i Vangeli, Giuseppe (Yosef bar in aramaico ed ebraico Yaqob יוסף בן - יעקב Yôsēp ben Yahăqōb) conosciuto in italiano come San Giuseppe è stato il marito della Madonna Maria Vergine. Anche se secondo il Nuovo Testamento è stato solo una sorta di padre adottivo di Cristo, egli è venerato come suo padre. La tradizione dice che era un falegname di professione. Secondo il Nuovo Testamento, Maria era per sposare Giuseppe quando cadde incinta e lui ebbe un momento di dubbio, per valutare se doveva ripudiarla. Un angelo gli apparve in sogno ad assicurarvi che sua promessa sposa non era stata con un altro uomo e quindi non ha esitato di più (ed è quindi un modello di fede affidata). Dopo la nascita di suo figlio Gesù, per proteggere la sua famiglia decise di emigrare in Egitto, quando il re Erode voleva uccidere il figlio ed è stato responsabile dei primi di riti del ebraici di suo figlio . Secondo i Vangeli apocrifi, egli ebbe altri figli con la moglie, che sarebbero stati i fratelli di Cristo, tra i cui si sarebbe trovato Giaccomo.

La Festività del Padre, il 19 marzo, è dedicata alla sua figura. Nel Paese Valenciano la notte della Sant Giuseppe, a mezzanotte, è la notte della combustione delle Fallas. Tanto tempo fa, è stata una festa molto popolare in Catalogna, che persino aveva un dessert tipico: la crema cremada (la masterizzazione di panna) o crema di San Giuseppe .

ESPAÑOL
Según los evangelios, José (en arameo Yosef bar Yaqob y en hebreo יוסף בן - יעקב Yôsēp ben Yahăqōb) conocido en español como San José fue el esposo de la Virgen María. Aunque según el Nuevo Testamento sólo fue una especie de padre adoptivo de Cristo, se le reverencia como a su padre. La tradición afirma que era carpintero de profesión. Según el Nuevo Testamento, estaba a punto de casarse con María cuando ella se quedó embarazada y tuvo un momento de duda, pensando si debía repudiarla. Un ángel se le apareció en sueños para asegurarle que su prometida no había estado con otro hombre y entonces no dudó más (por eso es uno de los patrones de la fe confiada). Después del nacimiento de su hijo Jesús, protegió su familia emigrando a Egipto cuando el rey Herodes quiso matar a su hijo y se encargó de los primeros ritos judíos del niño. Los evangelios apócrifos afirman que tuvo otros hijos con su esposa, que serían los hermanos de Cristo, entre ellos Jaime.


El dia del padre, 19 de marzo, está dedicado a su figura. En el País Valencià la noche del día de San José, a medianoche, es la noche de la cremà de las Fallas.

Antiguamente era una fiesta muy popular en Cataluña e incluso tenía unos postres típicos: la crema cremada (crema quemada) o crema de Sant Josep.

dimecres, 18 de març de 2009

HAPPY BIRTHDAY, CAROLYN!


Happy birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy birthday, dear Carolyn!
Happy birthday to you!

http://www.goear.com/listen/2503444/Happy-Birthday-to-you-Frank-Sinatra


I hope this is a great day and you can ejoy it a lot!
Happy birthday again!

Kisses!

dijous, 12 de març de 2009

dimecres, 11 de març de 2009

LETTER TO PAULINE

Dear "Mum",
I'm so sorry I forgot your birthday but you know how much I care for you! Life is so hectic that I'm missing so many important dates. However, there's always room in my heart for all those, like you, I love so much.
I hope you had a lovely birthday party and that you got so many beautiful things, for such a lovely person like you deserves all good things we can think of.
Forgive me again for not remembering your birthday, and of course we all would love you to come round and to stay for as long as you wish, because you know how much we love you!
So, dear "Mum", HAPPY BIRTHDAY! And carry on being so cool!
I love you!
Kisses,
Mònica

YOU'LL NEVER WALK ALONE


GRÀCIES, LIVERPOOL!
THANKS SO MUCH, LIVERPOOL!
MERCI BEAUCOUP, LIVERPOOL!
GRAZIE TANTE, LIVERPOOL!
¡GRACIAS, LIVERPOOL!

Anit vaig poder gaudir e la segona part del partit desprès d'un dia molt llarg de treball, i quina meravella! Va ser genial poder relaxar-se tant abans d'anar a dormir!
A part del fet que estic contenta perque el Madrid ha estat eliminat de la Champions League, estic molt contenta pel meu amic John, Southport (England). Ell és un fan del Liverpool i estic segura que anit va gaudir de debò un partit que feuia goig de mirar. Així que, dear John, CONGRATULATIONS! YOU'LL NEVER WALK ALONE!

diumenge, 8 de març de 2009

Les Catalans manifestent pour l'indépendance

Bruxelles - manifestation
Les Catalans manifestent pour l'indépendance

BELGA

Mis en ligne le 07/03/2009

Près de 2.300 Catalans et sympathisants se sont rassemblés samedi matin à la Gare du Nord de Bruxelles pour manifester en faveur de l'indépendance de la Catalogne, région appartenant à l'état espagnol.
Parmi eux se trouvait également une délégation de la N-VA et du Vlaamse Beweging (Mouvement flamand). Les manifestants ont marché de la Gare du Nord à la Gare du Midi. Cette manifestation est une initiative de la plate-forme "Dix mille à Bruxelles pour l'autodétermination", plate-forme qui explique être ouverte tant aux citoyens catalans qu'aux associations de la société catalane. Le but de cette manifestation est d'attirer l'attention sur la situation de la Catalogne afin de mettre à l'agenda international la question du droit du peuple catalan à l'autodétermination. "Nous sommes sur une voie de garage depuis que les récentes réformes institutionnelles ont été en quelque sorte mises sur le côté. Réformes qui sont maintenant aux mains de la cour constitutionnelle espagnole qui veut aller encore un peu plus loin dans la mise sur le côté de ces réformes", selon la plate-forme. Les organisateurs expliquent que la Catalogne connaît une période difficile et trouble de son histoire maintenant que la globalisation la rattrape. "Les 300 années d'oppression de la nation catalane par l'Etat espagnol sont le principal frein à notre développement. Cela met nos chances de survie en danger en tant que nation dans une Europe qui ne reconnaît que les Etats". Parmi les très nombreux drapeaux catalans et européens ont apercevait également quelques drapeaux flamands. "Nous sommes ici pour apporter notre soutien aux Catalans et à toutes les régions qui militent pour leur propre Etat", a expliqué Eric Defoort, président du Vlaamse Beweging. "Tout comme nous ils plaident pour une Europe des régions. De par leur autonomie fiscale ils sont déjà un pas plus loin que la Flandre". La manifestation s'est déroulée sans réel incident et dans le calme, perturbant quelque peu la circulation.

LA LIBRE BELGIQUE

dissabte, 7 de març de 2009

WEB QUEST FOR 4TH ESO STUDENTS

THE WINNER TAKES IT ALL

by ABBA


I don't wanna talk

About the things we (1)………..through
Though it's hurting me
Now it's history
I (2)………. all my cards
And that's what you've done too

Nothing more to say
No more ace to play

The winner takes it all
The loser standing small
Beside the victory
That's her destiny

I (3) ……… in your arms
Thinking I belonged there
I (4) ………. it made sense

Building me a fence
Building me a home
Thinking I'd be strong there
But I was a fool
Playing by the rules


The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice

And someone way down here
(5) ………. someone dear
The winner takes it all

The loser has to fall
It's simple and it's plain
Why should I complain.


But tell me does she kiss
Like I (6) ………kiss you?
Does it feel the same

When she calls your name?
Somewhere deep inside
You must know I miss you
But what can I (7) ……….
Rules must be obeyed


The judges will (8) ………
The likes of me abide
Spectators of the show
Always staying low

The game is on again
A lover or a (9) ……….
A big thing or a small
The winner takes it all

I don't wanna talk
If it makes you feel sad
And I understand

You've come to shake my hand
I apologize
If it makes you feel (10) ……….
Seeing me so tense
No self-confidence
But you see
The winner takes it all
The winner takes it all......


http://www.goear.com/listen.php?v=ee205c1

1. Students X X X X complete the lyrics with the words given below:

1. was

2. Loses

3. friend

4.’ve played

5. figured

6. decide

7. used to

8. bad

9.’ve gone

10. say

2. Students X X give the definitions of these words:

- cards .................................................................................................................................
- dice .................................................................................................................................
- miss .................................................................................................................................
- judges ...............................................................................................................................
- game .................................................................................................................................

3. Speaking (in pairs) One student X X X X describes what he/she thinks the subject is in the song and the other agrees or disagrees with him/her.

4. Read the text. Students X X answer the questions. Students X X underline the words they do not understand and ask their classmates about their meaning.
BRAD and JENNIFER


BORN? ................................................................
PARENTS ACTORS? ................................................................
FIRST ROLE? ................................ ................................
PREVIOUS RELATIONSHIP?.............................................................
GOT MARRIED? ................................................................dimecres, 4 de març de 2009

DEL BLOC DE L'EMIGDI

Deu mil a Brussel·les per l'autodeterminació
La data del dissabte 7 de març s'apropa. Ja està tot preparat per a la cita dels catalans i les catalanes a la ciutat on es troba la seu del parlament europeu. Serà una manifestació important en la qual es reclamarà el dret a decidir del poble català. Després de les multitudinàries manifestacions a Barcelona, aquesta de Brussel·les hauria de marcar un punt d'inflexió en la política catalana. Hi ha molts de sobiranistes que estem tips de baralles fratricides i de lluites de partits i que volem veure una eixida a l'actuat estat d'atzucac de la política catalana. Durant els darrers anys s'han montat plataformes reivindicatives ben significatives, la trajectòria de les quals està incidint en els partits catalans, les quals permeten allunyar-se dels tacticismes de partit que tanta divisió estan creant en l'àmbit del catalanisme polític.
Malauradament, aquesta iniciativa popular ha estat boicotejada des dels mitjans de comunicació majoritaris. A part de tenir el diari dels Godó completament en contra, són més espanyols que a Cuenca, han hagut de comprovar el boicot absolut per part de TV3 i de Catalunya Ràdio. Per ordre de Juan Ferran, ara aprenent a novel·lista cutre, s'havia d'arrencar la crosta nacionalista i el que estan fent és posar crostes espanyoles arreu dels mitjans de comunicació públics.
Però no tenen en compte que les iniciatives que surten de la societat solen ser les més reeixides. Els milers de catalans/es que s'aplegaran a Brussel·les portaran una veu ferma, consolidaran amistats i propòsits, i tornaran amb les piles carregades per continuar lluitant per la independència de la nació catalana.
L'Emigdi ha estat el coordinador a les Terres de l'Ebre d'aquesta marxa. Malauradament, no hi podrà assistir per motius laborals i familiars (enguany és un any en què la seua dona i ell mateix estudien oposicions i es juguem molt). Però molts ebrencs i ebrenques han contactat amb ell i li han explicat les seues il·lusions i seran presents en una manifestació necessària que confirma la voluntat de bona part del poble català d'esdevenir lliure.
Les desqualificacions que s'han rebut per part de la caverna espanyolista (parlo dels partits i de la premsa, tots a una) han d'encoratjar tothom a continuar ferms en el projecte nacional català.
A Brussel·les s'escoltarà la veu d'un poble que es nega a ser engolit. La plataforma ja té prevista una campanya per promoure un referèndum per l'audeterminació. La dignitat catalana serà a Brussel·les!!!

diumenge, 1 de març de 2009

Liverpool, Liverpool and Liverpool

Jamie Carragher labelled Yossi Benayoun's late header 'massive' after Liverpool left the Bernabeu with a 1-0 advantage in the Champions League second round.
The Israel captain nodded home a Fabio Aurelio free-kick on 82 minutes to give the Reds a priceless away goal.


The sides will reconvene at Anfield in two weeks, when Juande Ramos will have no option but to send his men out to attack. Captain for the night Carragher said: "Away goals are massive in Europe and that means they've got to get one now in the second leg. Hopefully if they come at us it'll give us more space and make it easier. "We have done well in this competition by being organised. We are one of the best organised teams in this competition. That's why we've done well in the last few years and we've done it again tonight. "That's just what we came for - a clean sheet and an away goal. But it's only half time, you know. They know what they've got to do and that's come to Anfield and score, so it's still game on."