diumenge, 15 de febrer del 2009

HISTÒRIES DEL PARADÍS, de Xavi Sarrià

CATALÀ
Com a campredonencs, ens ha fet una especial il·lusió comptar amb la presència de Xavi Sarrià al nostre poble per presentar el seu llibre "Històries del paradís". Va tenir lloc ahir dissabte 14 de febrer a les 18 hores al Casal Francesc Llop. Li vam preparar com a acte central d'aquest cicle de presentacions que ha anat fent per diverses poblacions de les Terres de l'Ebre.
El xaval de Benimaclet és un actiu blocaire a Vilaweb. El seu bloc Obrint pas està rebent milers de visitants i s'ha convertit en tot un fenomen propagandístic. Enguany Obrint pas fa una aturada musical després de 15 anys de treball ininterromput. Xavi Sarrià, llicenciat en filologia catalana per la Universitat de València, s'ha introduït dintre de l'àmbit de l'escriptura, afecció que li bé des de molt jovenet, i ha aconseguit publicar un recull de contes que els situaríem dintre de l'àmbit de la literatura social. Destaquem també el compromís nacional d'aquest xaval de Benimaclet (l'Horta), que té el plaer de presentar el seu llibre arreu de la nació catalana setmana a setmana.
A Campredó, vàrem escoltar podcasts de caire social, vàrem visitar l'exposició "Srebrenica de l'oblit a la memòria", amb imatges colpidores de la guerra dels balcans, es varen llegir contes, i vàrem passar una estona agradable amb la companyia d'un simpàtic músic que s'ho passa bé amb les seues creacions narratives.

ESPAÑOL
Como campredonenses, nos hizo una especial ilusión contar con la presencia de Xavi Sarrià en nuestro pueblo para presentar su libro "Històries del paradís". Fue ayer sábado 14 de febrero a las 18 horas en el Casal Francesc Llop. Lo preparamos como acto central de este ciclo de presentaciones que ha estado haciendo por varias poblaciones de las Terres de l'Ebre. El chaval de Benimaclet es un activo blogger en Vilaweb. Su bloque Obrint pas está recibiendo miles de visitantes y se ha convertido en todo un fenómeno propagandístico. Este año Obrint pas hace un paro musical tras 15 años de trabajo ininterrumpido. Xavi Sarrià, licenciado en filología catalana por la Universitat de Valencia, se ha introducido dentro del ámbito de la escritura, afición que le viene desde muy joven, y ha conseguido publicar un libro de cuentos que los situaríamos dentro del ámbito de la literatura social. Destacamos también el compromiso nacional de este chaval de Benimaclet (l'Horta), que tiene el placer de presentar su libro en cualquier parte de la nación catalana semana a semana. En Campredó, escuchamos podcasts de cariz social, visitamos la exposición "Srebrenica de l'oblit a la memòria", con imágenes estremecedoras de la guerra de los Balcanes, leímos cuentos, y pasamos un rato agradable en compañía de un simpático músico que se lo pasa bien con sus creaciones narrativas.

ITALIANO
Come abitanti di Campredó abbiamo sentito una particolare emozione per la presenza di Xavi Sarrià nel nostro piccolo paese per presentare il suo libro "Històries del Paradís". È stato ieri Sabato 14 febbraio alle ore 18 nel Casal Francesc llop. Quest' atto è diventato il centro di questo ciclo nel cui ha fatto le presentazioni del suo libro nelle varie città e paesi nelle Terres de l'Ebre. Il ragazzo di Benimaclet è un blogger attivo nel Vilaweb. Il suo blocco Obrint Pas riceve migliaia di visitatori ed è diventato un fenomeno di propaganda. Quest'anno Obrint Pas ha smesso di suonare dopo 15 anni di lavoro continuo, ma soltanto per un pò. Xavi Sarrià, laureato in Filologia catalana nell'Università di Valencia, è stato introdotto nell'ambito di applicazione della scrittura, un hobby che lui ha avuto da molto giovane, ed è riuscito a pubblicare un libro di racconti brevi che rimangono all'interno del settore sociale della letteratura. Notiamo anche l'impegno nazionale di questo ragazzo di Benimaclet (L'Horta), che è lieto di presentare il suo libro, in ogni parte della nazione catalana ogni settimana. A Campredó, abbiamo ascoltato dei podcast di carattere sociale, abbiamo visitato la mostra "Srebrenica de l'oblit a la memòria", con delle immagini scioccanti della guerra nei Balcani, abbiamo letto delle storie e abbiamo trascorso dei momenti piacevoli in compagnia di un musicista che la passa alla grande con le sue creazioni narrative.

FRANÇAIS
Comme habitants de Campredó, on a eu une illusion spéciale pour disposer de la présence de Xavi Sarrià chez nous pour présenter son livre "Històries del paradís". C'était hier le samedi 14 février à 18 heures dans le Casal Francesc Llop. Nous l'avons préparé comme l'acte central de ce cycle de présentations qu'il faisait dans quelques villes et villages des Terres de l'Ebre. Le gars de Benimaclet est un actif blogger à Vilaweb. Son bloc Obrint pas reçoit des milliers de visiteurs et est devenu tout un phénomène de propagande. Cette année Obrint pas fait un arrêt musical après 15 ans de travail ininterrompu. Xavi Sarrià, licencié en philologie catalane par l'Universitat de Valence, s'est introduit dans l'enceinte de l'écriture, du penchant qui lui vient depuis très jeune, et il est réussi à publier un livre de contes que nous situerions dans l'enceinte de la littérature sociale. On détache aussi le compromis national de ce gars de Benimaclet (l'Horta), qui a le plaisir de présenter son livre dans toute la nation catalane semaine après semaine. À Campredó, on a écouté des podcasts d'une tournure sociale, on a visité l'exposition "Srebrenica de l'oblit a la memòria", avec des images violentes de la guerre des Balkans, on a lu des contes, et nous avons passé des moments très agréables en compagnie d'un musicien sympathique qui jouit de ses créations narratives.


ENGLISH
As inhabitants of Campredó, it made us a special illusion count on the presence of Xavi Sarrià in our village to present his book "Històries del paradís". It was yesterday Saturday the 14th of February at 6 p.m. in the Casal Francesc Llop. We prepared it as the central act of this cycle of presentations that he has been doing around several towns and villages in Terres de l'Ebre. The lad from Benimaclet is an assets blogger in Vilaweb. His blog Obrint pas is receiving thousands of visitors and has turned into a whole propaganda phenomenon. This year Obrint pas has momentaneously stopped playing after 15 years of uninterrupted work. Xavi Sarrià, graduated in Catalan philology at the University of Valencia, has interfered inside the ambience of the writing, a hobby that he has had since he was a teenager, and has managed to publish a storybook that we would place as social literature. We emphasize also the national commitment of this lad from Benimaclet (l'Horta), who is pleased in presenting his book in any part of the Catalan nation week by week. In Campredó, we listened to social podcasts, we visited the exhibition "Srebrenica, de l'oblit a la memòria", with horrifying images of the war of the Balkans, we read stories, and we had a lovely time in the company of a nice musician who has a great time with his narrative creations.