dijous, 7 d’octubre de 2010

Educació preveu convocar 3.194 places d'oposicions per a funcionari docent l'any 2011


  • Aquesta convocatòria d’oposicions s’afegeix a les 26.261 places convocades des de l’any 2005
  • Des del curs 2006-2007 el percentatge de docents interins s’ha reduït del 23,9% al 10,9%
  • En el mateix període hi ha hagut un increment de plantilla del 10%, és a dir, 6.326 docents més. S’ha passat dels 60.728 als 67.054.
El Departament d’Educació ha presentat avui a les organitzacions sindicals, en el marc de la Mesa Sectorial, la proposta de convocatòria d’oposicions per l’any 2011. Concretament, Educació preveu convocar 3.194 places de funcionari docent (es pot consultar el detall al final de la nota de premsa).
Aquest nombre de places es suma a les 26.261 que el Departament d’Educació ha convocat en els darrers sis anys. És a dir, amb aquesta convocatòria, a finals del curs 2010-2011 s’haurien convocat un total de 29.455 places en els darrers set anys.
L’elevat nombre de places convocades ha tingut una repercussió directa en la reducció del nombre d’interins que treballen en els centres educatius de titularitat pública. El curs 2006-2007, el 23,9% dels docents que treballaven als centres eren interins. Aquest curs 2010-2011, el percentatge s’ha reduït a menys de la meitat: 10,9%.
Destaca la reducció d’interins a l’educació primària que hi ha hagut en el darrer any. Amb les oposicions per a mestres que es van realitzar a l’abril de l’any 2010, el nombre de docents interins d’aquesta etapa s’ha reduït a la meitat en només un any: del 13,8% al 6,9%
El decrement d’interins s’ha produït a la vegada que s’ha incrementat la plantilla docent dels centres catalans de titularitat pública. El curs 2010-2011, hi treballen als centres públics 6.326 docents més que ara fa quatre anys, és a dir, un 10% més. Això suposa que s’ha passat dels 60.728 als 67.054 docents.
Més places des del 2005 que ens 15 anys anteriors
Des del 2005, doncs, s’han convocat un 46% més de places que les que es van convocar en els 15 anys que van del 1991 a l’any 2004: 26.261 places enfront 17.938.
L’oferta d’ocupació pública que hi ha hagut en els darrers cinc anys ha permès també incrementar el nombre de docents que treballaven com a interins i que han obtingut plaça com a funcionari. Concretament, s’ha passat del 59,2% durant el període 1991-2004, al 83,2% en el període 2005-2010.
Igualment, en augmentar el nombre de places ha augmentat també el percentatge d’opositors seleccionats: entre el 1991 i el 2004 es van convertir en funcionaris docents l’11,9% dels aspirants que es van presentar a les oposicions. Entre l’any 2005 i l’any 2010, el percentatge va augmentar fins el 21,7% dels aspirants.
Detall de la proposta per l’any 2011
El detall de la proposta que avui ha presentat el Departament d’Educació a les organitzacions sindicals d’oferta d’ocupació pública docent per al COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI(ESO I BATXILLERAT) per al curs 2011 és la següent: ANGLÈS 250 places COS DE PROFESSORS D’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES: ANGLÈS 45 places.

6 d’octubre de 2010
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=51047&idioma=0