dissabte, 13 de novembre de 2010

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Aquest apunt va dirigit a totes les dones que pateixen violència de gènere, del tipus que sigui.
Si entreu a la següent adreça:
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d5342830b4022e94d231c6abb0c0e1a0/?vgnextoid=a53baa5837896210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a53baa5837896210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
ho trobareu tot explicat.
De moment us en faig un resum:

PENSA-HI, LA TEVAPARELLA ...

- Et truca, t’envia SMS i es posa permanentment en contacte amb tu quan

no esteu junts?

- Et demana que li donis explicacions sobre on vas, amb qui vas, què hi fas?

- Et controla econòmicament? Et pregunta quant gastes i en què?

- Opina sobre la roba que portes i et demana que et canviïs quan no li

agrada?

Això són estratègies de control.

- No li agrada que tinguis amigues, no vol que vegis la teva família i es

molesta si estàs amb altres persones a soles?

- Algun cop t’ha menyspreat davant d’altres persones?

Aquestes actituds volen provocar l’aïllament.

- Li tens por?

- T’insulta o t’humilia?

- T’amenaça amb treure’s la vida o aconseguir la custòdia dels fi lls i/o fi lles?

- Et reté documentació important com ara les llibretes bancàries, el passaport, els documents del pis, etc.?

- Tens la impressió que has d’endevinar els seus desitjos i complaure’l?

- Et coacciona dient que et retornarà al teu país d’origen?

Són accions intimidatòries.

- T’ha pegat, t’ha donat empentes?

- T’ha obligat alguna vegada a mantenir relacions sexuals?

- Ha llençat o trencat coses que eren especials per a tu?

Aquestes conductes són agressions.

Si sents que la teva parella et controla, t’aïlla, t’intimida i/o t’agredeix estàs patint violència masclista per part de la teva parella i, per tant, estàs en situació de risc.

Definició de violència masclista en l’àmbit de la parella

És qualsevol acció o actitud de la parella o exparella que s’imposa a una

dona per subordinar-la o discriminar-la. Són violència masclista els abusos

sexuals, físics, econòmics i psicològics.

La violència masclista en l’àmbit de la parella

- No té res a veure amb situacions personals (problemes a la feina, tensions

familiars, etc.).

- Quan la violència comença, no s’atura, sinó que s’agreuja, i per sortir-ne es

necessita ajuda.

- No pensis que has fet alguna cosa per provocar aquesta situació.

- Només la persona que exerceix la violència n’és la responsable.

- La violència masclista no és una qüestió privada; tens dret que t’escoltin,

t’ajudin i et protegeixin.

- Demanar ajuda no et compromet a fer accions que no vulguis, però cal que

estiguis informada per si de cas:

1. Demana ajuda als serveis d’atenció a la dona o als serveis socials del teu municipi.

2. Escriu sobre les agressions que has patit i intenta recordar les dates i l’esclat de violència des del principi fi ns al fi nal.

3. Hi ha alguna persona que conegui la teva situació i que pugui ajudar-te? - Demana-li que t’acompanyi a buscar informació i t’ajudi.

4. Busca alguna persona de confiança a qui puguis explicar el que et passa i prepareu un pla per si has de marxar. Deixa una bossa amb el que considereu més necessari a casa seva. Pots crear una contrasenya amb aquesta persona de confi ança per a casos d’urgència.

5. Tingues sempre a l’abast el més imprescindible, com ara les claus de casa, el

mòbil, la targeta sanitària, targetes de crèdit o llibretes bancàries i els documents d’identitat o passaports teus i dels teus fi lls i/o fi lles, el llibre de família i, si és el cas, el permís de residència. Si cal, fes-ne còpies i deixa-les a la bossa.

6. Si tens fi lls i/o fi lles, creeu un senyal que serveixi per avisar-vos que cal sortir de casa.

7. Fes que els teus fills i/o filles memoritzin el 112 com a telèfon de referència en cas d’emergència.


Si ja no convius amb la persona que t’ha maltractat

NO ACCEPTIS QUEDAR AMB ELL A SOLES, el moment de la separació

és d‘alt risc.

EVITA DONAR LES TEVES DADES PERSONALS (adreça del nou domicili,

nou número de telèfon, etc.); facilita-les tan sols a les persones de molta

confiança.