dissabte, 5 de febrer de 2011

LES PREPOSICIONS EN CATALÀ (3)


Les preposicions PER i PER A

PREPOSICIÓ

FUNCIÓ

EXEMPLES

PER

C Predicatiu

El teniu per un bon noi

CC lloc

Passeu per casa

CC temps

Pel maig, cada dia un raig

CC causa

Ho fan per ordre de l’alcalde

CC mitjà, instrument

T’ho enviaré per correu

CC manera

Ho deien per broma

Altres CC

Ho faré per tu

C Preposicional

Treballen pel benestar del homes

C Agent passiva

Va ser traduït per J. Carner

PER A

C Indirecte

Ho han portat per a tu

CC temps

T’ho tindré per a dissabte

CC Adjectival

És útil per als funcionaris

C Nom

Van portar fuel per a la calefacció

1. La preposició per, en la funció de CC temps, s’usa davant dels mesos i de determinades èpoques de l’any:

Per Nadal, m’estaré dos dies a Blanes

Vindrem pel Setembre

Però no davant dels noms que indiquen parts del dia:

al matí, al migdia, a la tarda, al vespre

La preposició per a s’utilitza només en alguns casos per indicar un termini fix referit al futur:

per a dissabte, ja ho haurem acabat

2. Cal distingir clarament en la llengua escrita entre per i per a, malgrat que el la llengua parlada s’hagi perdut la distinció. El cas més complex és la distinció davant d’infinitiu:

PER

finalitat o motiu depenent de verb d’acció voluntària:

Ho han escrit per quedar bé

Vindran per veure’t

introduint un verb que indica acció que s’espera, però encara no s’ha realitzat:

Pis per vendre

Treball per fe

indicant causa:

Ho fa per haver-li-ho manat tu

PER A

destinació, objecte d’alguna acció

És un objecte que serveix per a analitzar l’aigua

Aquesta herba és bona per a guarir el mal de cap

depenent d’un verb en passiva pronominal o reflexa

Això es diu per a impressionar